Τι είναι ο Αραγωνίτης;

Γενικές πληροφορίες

Ο Αραγωνίτης ( Aragon ) είναι πολυμορφικό ορυκτό του ασβεστίου. Το όνομά του (αποδόθηκε το 1797) προέρχεται από την περιοχή Μολίνα ντε Αραγόν της Ισπανίας, όπου απαντούν πολύ όμορφα δείγματά του. Σχηματίζεται σε αποθέσεις θερμών πηγών και θερμοπιδάκων (γκέιζερ) και σε σταλακτίτες και ωολίθους στους θαλάσσιους πυθμένες. Συναντάται σε ποικίλα πετρώματα προερχόμενο από την επίδραση χαμηλής θερμοκρασίας και πίεσης υδατικών διαλυμάτων.

Πολλά μαλάκια σχηματίζουν το κέλυφός τους από Αραγωνίτη και για αυτό το εσωτερικό τους εμφανίζει μαργαριτώδη λάμψη και ιριδισμούς. Το μαργαριτάρι αποτελείται μάλιστα από Αραγωνίτη σε οργανική μορφή.

Είναι ευρέως διαδεδομένο σε όλες τις περιοχές της Γης με σημαντικά κοιτάσματα σε Ισπανία, Μαρόκο, Αυστρία, Σλοβακία, Ναμίμπια, περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής αλλά και στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Σέριφο.!

Πιο συγκεκριμένα για τον Αραγωνίτη ως SGS-πολυμερές

Ο Αραγωνίτης είναι ένα σύνθετο πολυμερές υλικό που παρουσιάζεται με την προσθήκη ασημιού για αντιβακτηριδιακή δράση.

Καινοτομία ευρεσιτεχνίας:

No 2286354
Νο 2287356
Νο 2297270
Νο 2299087

Τα SGS – πολυμερή (Space Globular Structure polymer – SGS-polymer = πολυμερές με σφαιρική δομή), συντέθηκαν πρώτη φορά το 1988. Έχουν ιδιότητες κατιοντικής και ανιοντικής ανταλλαγής ιόντων.

Σήμερα, μόνο η Geyser διαθέτει την τεχνολογία για τη σειριακή παραγωγή του συγκεκριμένου υλικού σε συστήματα επεξεργασίας του νερού.

Το πολυμερές SGS συνδυάζει τρεις μεθόδους καθαρισμού του νερού:

  • μηχανικό καθαρισμό,
  • προσρόφηση και
  • ανταλλαγή ιόντων.

Κανένα από τα ήδη γνωστά υλικά στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού δεν μπορεί να απομακρύνει από το νερό τόσο μεγάλο εύρος χημικών ενώσεων, όπως μπορεί το πολυμερές SGS .

Τι είναι τα SGS – πολυμερή

Τα πολυμερή SGS είναι μακρομοριακές ενώσεις που μπορούν να δημιουργηθούν από αρκετά μονομερή, όπως ρεσορκινόλη (μ- C 6 H 4( OH )2), πυροκατεχόλη ( C 6 H 4( OH )2), υδροκινόνη ( C 6 H 6 O 2), μελαμίνη ( C 3 H 6 N 6), ουρία ( CO ( NH 2)2, κ.λ.π.

Τα μικροσφαιρίδια έχουν μεγάλη εσωτερική επιφάνεια (μέχρι και 500 m 2 / g ). Η επιφάνεια από μόνη της είναι επικαλυμμένη με δραστικές ομάδες στις οποίες γίνεται δυνατή η ανταλλαγή ιόντων. Τα ιόντα που έχουν αφαιρεθεί αλληλεπιδρούν άμεσα με την χημικά ενεργή πολυμερή επιφάνεια. Η αλληλεπίδραση αυτή τυπικά λείπει. Εδώ γίνεται δυνατή όμως η ανταλλαγή ιόντων στο στάδιο, της εκ των έσω διάχυσης του νερού από την κοκκοειδή ρητίνη του Αραγωνίτη. Ως αποτέλεσμα, ο ρυθμός της ογκομετρικής φίλτρανσης από τα SGS -πολυμερή είναι 10-20 φορές μεγαλύτερη , συγκριτικά με τις κοινές ρητίνες ανταλλαγής ιόντων. Αυτό είναι και το ιδιαίτερο πλεονέκτημα των SGS -πολυμερών.

Η μηχανική απομάκρυνση των ακαθαρσιών πραγματοποιείται κυρίως στην επιφάνεια των πολυμερών. Έτσι η επεξεργασία του νερού από το υλικό Aragon, γίνεται πολύ πιο γρήγορα συγκριτικά με τα συνήθη υλικά ανταλλαγής ιόντων.

Το μέγεθος του πόρου, μπορεί να διαφέρει από 0,01 έως και 3,5 μ m . Το απαιτούμενο μέγεθος του πόρου, για να γίνει δυνατή η καλύτερη επεξεργασία του νερού, μπορεί να επιτευχθεί με την αλλαγή των συνθηκών σύνθεσης του υλικού. Η ακρίβεια βέβαια αυτής της αλλαγής, δεν μπορεί να ξεπεράσει το 10%.

Μέχρι στιγμής, σχεδόν 30 τροποποιήσεις του SGS -πολυμερούς έχουν μελετηθεί και έτσι έχουν αναπτυχθεί οι αντίστοιχες λειτουργίες για την παραγωγή τους. Τα υλικά για την αμφότερη ανταλλαγή ιόντων (κατιόντα και ανιόντα), έχουν επίσης συντεθεί, λόγω αυτών των μελετών.

Εφαρμογές του SGS-πολυμερούς

Το πεδίο εφαρμογής του SGS -πολυμερούς είναι πολύ ευρύ και περιλαμβάνει τον καθαρισμό των εξής:

  • Πόσιμο νερό, ζεστό και κρύο
  • Χυμούς, κρασί και λάδι
  • Τεχνικά υγρά, οξέα και αλκάλια
  • Απόβλητα, συμπεριλαμβανομένου του νερού που είναι μολυσμένο από πετρέλαιο και τα παράγωγά του
  • Αέρια, συμπεριλαμβανομένων των καυσαερίων

Το SGS-πολυμερές στην επεξεργασία του νερού

Ο Αραγωνίτης με βάση το πολυμερές ρεσορκινόλη, παρουσιάζει τα καλύτερα αποτελέσματα στην απομάκρυνση σύνθετων ακαθαρσιών από το νερό. Μετά από δοκιμές και αναλύσεις, έχει επιτυχώς αποδειχθεί η συμμόρφωση του υλικού με Ρωσικά και παγκόσμια πρότυπα ( NSF ), για να χρησιμοποιείται στα συστήματα καθαρισμού του πόσιμου νερού. Τα διαλυτά χημικά στοιχεία (αλουμίνιο, βαρέα και ραδιενεργά μέταλλα) και οι ενώσεις αυτών, απομακρύνονται από το νερό, μέσω της ανταλλαγής των ιόντων και της απορροφητικής ιδιότητας του υλικού.

Η δυνατότητα απορρόφησης του Aragon , συγκρίνεται με τις καλύτερες ποιότητες ενεργού άνθρακα στην παγκόσμια αγορά. Επιτυγχάνεται και εδώ η απομάκρυνση του ενεργού χλωρίου, των οργανικών και ανόργανων ενώσεων χλωρίου.

Το πολυμερές με βάση τη Ρεσορκινόλη δείχνει τα καλύτερα αποτελέσματα στην απομάκρυνση των επιβλαβών ουσιών από το νερό.