Πιστοποιητικά Geyser

Η GEYSER κατασκευάζει φίλτρα από το 1986, απασχολεί περισσότερους από 1000 υπαλλήλους και κατέχει ηγετική θέση στη Ρωσική αγορά φίλτρων νερού. Η εταιρία διαθέτει τμήμα έρευνας και ανάπτυξης (R&D), το οποίο περιλαμβάνει ερευνητική ομάδα και μονάδα με εργαστήρια ανάλυσης, γραφείο σχεδιασμού και σύγχρονη μονάδα παραγωγής προϊόντων θερμοπλαστικού και αντιδραστικού.

Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας

Ξεχωρίζει στον τομέα της, γιατί έχει αναπτύξει μία σειρά από μοναδικά υλικά φίλτρων και μεθόδους καθαρισμού νερού.
Η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα των ανακαλύψεων και εφευρέσεων της Geyser έχουν επιβεβαιωθεί και προστατεύονται από περισσότερα από 20 διπλώματα ευρεσιτεχνίας και έχουν αναγνωριστεί από 28 ξένες χώρες.

Πιστοποιήσεις

Τα επιτεύγματα και οι επιστημονικές και τεχνικές εξελίξεις της εταιρίας Geyser αναγνωρίστηκαν από πολλά Ρωσικά και ξένα ιδρύματα δοκιμών :

Δείτε εδώ αναλυτικότερα για πιστοποιήσεις και διαγράμματα κατακρατήσεων.