Αντίστροφη Ώσμωση

Γιατί να εφαρμόσουμε την τεχνολογία της Αντίστροφης Ώσμωσης;

Η Αντίστροφη Ώσμωση αποτελεί την πιο προηγμένη μέθοδο επεξεργασίας του νερού στο σπίτι. Εάν χρειάζεστε την υψηλότερη ποιότητα στον καθαρισμό νερού, αυτό το σύστημα είναι για εσάς. Το παραγώμενο νερό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και στο σίδερο ρούχων, σε υγραντήρες, αυτοκίνητα, και άλλες συσκευές.

Αποτέλεσμα καθαρισμού

Το μέγεθος των πόρων της μεμβράνης Αντίστροφης Ώσμωσης είναι 0.0001 micron, δηλαδή 750.000 φορές πιο λεπτό από μία ανθρώπινη τρίχα.

Η μεμβράνη επιτρέπει μόνο τα μόρια του νερού να περάσουν από τους πόρους της, ενώ ταυτόχρονα κατακρατεί όλες τις επιβλαβείς ουσίες και τις ακαθαρσίες, συμπεριλαμβανομένων των βακτηρίων και των ιών. Έτσι το νερό είναι απόλυτα καθαρό μετά το σύστημα Αντίστροφης Ώσμωσης.

Πως λειτουργεί η Αντίστροφη Ώσμωση

Το φαινόμενο της Αντίστροφης Ώσμωσης προϋποθέτει την παρουσία ημιπερατής μεμβράνης. Ημιπερατές μεμβράνες υπάρχουν και φυσικές (π.χ. η κυτταρική μεμβράνη) και συνθετικές (π.χ. το σελοφάν).

Η μεμβράνη επιτρέπει να περνούν μέσα από τους πόρους της τα μόρια δύο διαλυμάτων, διαφορετικής πυκνότητας μέχρι να επέλθει ισορροπία στις συγκεντρώσεις τους.

Το σύστημα Αντίστροφης Ώσμωσης βασίζεται στην εφαρμογή πίεσης σε ένα διάλυμα υψηλής συγκέντρωσης ώστε να ωθηθεί διαμέσου μιας ημιπερατής μεμβράνης. Με αυτόν τον τρόπο τα άλατα και οι χημικές ουσίες κατακρατούνται.

Για παράδειγμα

Υποθέστε ότι έχουμε δύο διαλύματα, εκ των οποίων το ένα είναι καθαρό νερό και το άλλο αλατούχο νερό. Η μεμβράνη είναι διαπερατή στο νερό αλλά όχι στο αλάτι. Τοποθετούμε όπως φαίνεται και στην εικόνα στο ένα διαμέρισμα το αλατούχο νερό και στο άλλο το καθαρό. Η μεμβράνη θα επιτρέψει μόνο στα μόρια του νερού να περάσει από τους πόρους της, ενώ θα αποτρέψει το αλάτι.

Σύμφωνα με το φυσικό φαινόμενο της ώσμωσης, αυτό το σύστημα θα προσπαθήσει να φθάσει σε ισορροπία. Για να γίνει αυτό, μέρος του καθαρού νερού (αραιό διάλυμα) θα μετακινηθεί προς το διαμέρισμα του αλατούχου νερού (πυκνότερο διάλυμα).

Εάν όμως ασκηθεί πίεση, η κατεύθυνση ροής του νερού μέσω της μεμβράνης μπορεί να αντιστραφεί και τα μόρια του νερού από το αλατούχο διάλυμα μετακινείται και προστίθεται στο μέρος του καθαρού νερού, ενώ το αλάτι κατακρατείται λόγω της μεμβράνης. Αυτό ονομάζεται αντίστροφη ώσμωση.

Η μεμβράνη αντίστροφης ώσμωσης (R/O) σε σχέση με άλλες μεμβράνες

Στην εικόνα που ακολουθεί μπορείτε να δείτε ότι η μεμβράνη αντίστροφης ώσμωσης είναι η μοναδική με τους μικρότερους πόρους, συγκριτικά με τις λοιπές μεμβράνες διήθησης του νερού.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αποτελεί και τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την αφαίρεση όσο το δυνατόν περισσοτέρων επιβαρύνσεων του νερού.

Κατακράτηση των αλάτων σκληρότητας με την Αντίστροφη Ώσμωση

Στο διάγραμμα που ακολουθεί βλέπουμε ότι η αντίστροφη ώσμωση είναι η πιο σταθερή και αποδοτική μέθοδος στην αφαίρεση των σκληρών αλάτων, συγκριτικά με άλλες γνωστές μεθόδους επεξεργασίας του νερού.

Εφαρμογές της αντίστροφης ώσμωσης

  • Συντήρηση τροφίμων
  • Αφαλάτωση θαλασσινού νερού
  • Κατεργασία υδάτινων αποβλήτων
  • Επεξεργασία νερού γεώτρησης

Τυπική απόρριψη στοιχείων από τη μεμβράνη αντίστροφης ώσμωσης

 

ΚΑΤΙΟΝΤΑ
Όνομα Ποσοστό απόρριψης (%)
Νάτριο (Na+) 95 – 97
Ασβέστιο (Ca+2) 96 – 98
Μαγνήσιο (Mg+2) 96 – 98
Κάλιο (Κ+1) 95 – 97
Σίδηρος (Fe+2) 98 – 99
Μαγγάνιο (Mn+2) 98 – 99
Αλουμίνιο (Al+3) 99 +
Χαλκός (Cu+2) 88 – 95
Νικέλιο (Ni+2) 98 – 99
Ψευδάργυρος (Zn+2) 98 – 99
Στρόντιο (Sr+2) 98 – 99
Αμμώνιο (NH4+) 96 – 99
Σκληρότητα (Ca και Mg) 96 – 98
Κάδμιο (Cd+2) 96 – 98
Ασήμι (Ag+1) 94 – 96
Υδράργυρος (Hg+2) 96 – 98

 

ΑΝΙΟΝΤΑ
Όνομα Ποσοστό απόρριψης (%)
Χλώριδιο (Cl1) 95 – 97
Διττανθρακικά (HCO3-) 95 – 96
Θειικά (SO4-2) 99 +
Νιτρικά (NO3-) 93 – 96
Φθόριο (F) 94 – 96
Πυριτικό άλας (SiO2-2) 95 – 97
Φωσφορικά (PO4-3) 99 +
Βρώμιο (Br-1) 94 – 96
Βορικό άλας (Β4Ο7-2) 35 – 70
Χρωμικό άλας (CrO4-2) 90 – 98
Κυανίδιο (CN-1) 90 – 95
Θειώδες άλας (SO3-2) 98 – 99
Θειοθειικό (S2O3-2) 99 +
Σιδηροκυανιούχο [(Fe(CN)6]-3 99 +

 

Μοριακό Βάρος Ποσοστό απόρριψης (%)
Επιτραπέζια ζάχαρη 342 100
Λακτόζη 360 100
Πρωτεΐνη 10.000 και άνω 100
Γλυκόζη 198 99.9
Φαινόλη 94 ***
Αιθανικό οξύ 60 ***
Μεθανάλη 30 ***
Βαφές 400 – 900 100
Βιοχημικά απαιτούμενο Οξυγόνο (BOD) 90-99
Χημικά απαιτούμενο Οξυγόνο (COD) 80-95
Ουρία 60 40-60
Βακτήρια και ιοί 50.000 – 500.000 100
Πυρετογόνα 1000-5000 100

***Το προϊόν διαπέρασης εμπλουτίζεται λόγω της προτιμησιακής διέλευσης μέσω της μεμβράνης

 

Στοιχεία που επιβαρύνουν το νερό Ποσοστιαία κατακράτηση Στοιχεία που επιβαρύνουν το νερό Ποσοστιαία κατακράτηση
Κύστες Giardia 100% Κύστες Κρυπτοσπορίδιου 100%
E.coli >99.9% Βακτήρια κοπράνων >99.9%
Δονάκιο Χολέρας >99.9% Βακτήρια Shigella disinteriae >99.9%
Φθωριούχο Νάτριο 99% Χλωριούχο ασβέστιο 99%
Χλωριούχο Μαγνήσιο 99% Θειικό Νικέλιο >99%
Γλυκόζη 98% Νικτρικό Νάτριο 97-99%
Νάτριο 95-99% Νικέλιο 95-99%
Ποτάσιο 92-99% Ψευδάργυρος 95-99%
Ασβέστιο 95-99% Στρόντιο 95-99%
Μαγνήσιο 95-99% Κάδμιο 95-99%
Σίδηρος 95-99% Ασήμι 95-99%
Αλουμίνιο 95-99% Υδράργυρος 95-99%
Αμμώνιο 95-99% Βάριο 95-99%
DDT >99.9% PCB >99.9%
Lindane >99.9% Σαλμονέλα >99.9%
Θαυμαστοβάκιλος >99.9% Τολουόλιο >99.9%
Χλωριούχο νάτριο 99% Επιτραπέζια ζάχαρη 99%
Θειικός Χαλκός >99% 2-υδροξυπροπανικό οξύ 99%
Χλωριομένα φυτοφάρμακα 99.9% Διοξείδιο του πυριτίου 98%
Χλωρίδιο 99% Ραδιενεργά 95-99%
Διττανθακικά 90-99% Θειικό ανιόν 95-99%
Νιτρικά 90-95% Σιδηροκυανιούχο ιόν 96-99%
Ιόντα Φθορίου Αρσενικό +3 95-99%
Πυριτικό άλας 95-99% Αρσενικό +5 95-99%
Φωσφορικά 95-99% Μόλυβδος 95-99%
Χρωμικό άλας 95-99% Χαλκός 95-99%